Pristatymas

1. UAB „Agrovartai“ įsipareigoja pristatyti Jūsų užsakytas prekes, po apmokėjimo, Jūsų užsakyme nurodytu adresu:
1.1. per 2-5 darbo dienas, už prekes apmokant naudojantis www.paysera.lt sistema.

2. Prekes pristatys kurjerių tarnyba.
2.1. Prekių pristatymas kurjeriu Pirkėjo nurodytu adresu (per 2-5 darbo dienos)

3. UAB „Agrovartai“ turi teisę vykdyti akcijas ir keisti pristatymo sąlygas.

4. Jums pasirašius siuntos važtaraštyje yra laikoma, kad siunta yra perduota (pristatyta) tinkamai.

5. Prekės pristatymo metu Jūs privalote su mumis ar mūsų įgaliotu atstovu patikrinti prekes siuntos būklę. Pastebėjęs siuntos pažeidimą, Jūs privalote tai atžymėti siuntos važtaraštyje ir surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą ir atsiųsti mums. Jums pasirašius siuntos važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad siunta perduota tvarkinga.

6. Prekių pristatymo Lietuvos Respublikoje kaina yra tokia, kokia yra nurodyta elektroninėje parduotuvės užsakymų pateikimo sistemoje, prekių užsakymo pateikimo momentu.

7. UAB „Agrovartai“ neatsako už Kliento užsakytos prekės nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių UAB „Agrovartai“ negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

8. Prekių grąžinimui taikomos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymas „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.

9. Kai grąžinama nekokybiška prekė, UAB „Agrovartai“ įsipareigoja priimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju, kai UAB „Agrovartai“ neturi analogiškos prekės, jums bus sugrąžinti už prekę sumokėti pinigai. Kliento sumokėti pinigai yra grąžinami ne vėliau nei per 10 darbo dienų nuo Kliento grąžinamų prekių pristatymo UAB „Agrovartai“ dienos. Klientas negali grąžinti tokių prekių, kurių grąžinimo galimybės nenumato Lietuvos Respublikos teisės aktai. Prieš grąžinant prekę, Klientas privalo susisiekti su Pardavėju.

10. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas numato, kad Jūs turite teisę atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas mums apie tai raštu (el. paštu nomeda@agrovartai.lt) per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos.

11. Norėdami atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, per Taisyklėse nurodytą terminą privalote nurodytais kontaktiniais adresais pranešti apie sutarties atsisakymą raštu. Apie sutarties atsisakymo patvirtinimą gausite pranešimą Jūsų nurodytu el. paštu. Jeigu negausite patvirtinimo per 24 val., privalote kreiptis telefonu į  UAB „Agrovartai“. Atsisakę sutarties, per 3 (tris) darbo dienas nuo sutarties atsisakymo dienos privalote grąžinti nusipirktą Prekę, atitinkančią reikalavimus, jeigu ji Jums buvo pristatyta. Atsisakius sutarties, už Prekę sumokėti pinigai bus grąžinami per 5 (penkias) darbo dienas nuo Prekės grąžinimo dienos.

12. Jūs neturite teisės atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, jeigu:
12.1. Jūs prekę sugadinote ar iš esmės pasikeitė prekės išvaizda; pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą prekę, nevertinami kaip esminiai prekės išvaizdos pakeitimai.
12.2. Neturite prekės įsigijimo įrodymo (pirkimo čekis arba PVM sąskaita faktūra, pristatomi su preke).