Taisyklės

I. Bendrosios nuostatos

1. Naudotis e. parduotuvės paslaugomis turi teisę:
1.1. veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
1.2. nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija; 1.3. juridiniai asmenys;
1.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2. Jeigu Jūs norite naudotis e. parduotuvės paslaugomis, galite arba užsiregistruoti, arba naudotis be registracijos duomenų, pateikiant savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo produktai turi būti jums pristatyti.

3. Jūsų pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefonas, el. pašto adresas) registruojantis e. parduotuvėje saugomi ir tvarkomi vadovaujantis 2003 m. sausio 21 d. Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu Nr. IX-1296 bei aprašyta „Privatumo politika“.

4. Prekių kainos, nurodytos e. parduotuvės prekių kataloge, galioja tik perkant šias prekes e. parduotuvėje. Prekių kainos e. parduotuvėje yra nurodytos įskaičius PVM. Pristatymo kainos neįskaičiuotos.

5. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Jūsų ir UAB „Agrovartai“ laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs e. parduotuvėje, suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą, pasirinkę apmokėjimo būdą ir susipažinę (perskaitę paspaudžiate mygtuką „Aš sutinku su Taisyklėmis“) su šiomis Taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką „Patvirtinti užsakymą“. Sutartis pasirašyta tarp  ir tarp Jūsų yra saugoma e. parduotuvėje.

6. Apie pirkimo – pardavimo sutarties sudarymą UAB „Agrovartai“ Jus informuoja išsiųsdamas pranešimą Jūsų nurodytu el. pašto adresu.

II. Jūsų teisės ir pareigos

7. Jūs galite pasirinkti ir užsisakyti bet kurią prekę iš e. parduotuvės kataloguose pateikiamų prekių.

8. Jūs, naudodamasis e. parduotuves paslaugomis, sutinkate su šiomis pirkimo – pardavimo sutarties taisyklėmis ir privalote jų laikytis.

9. Jūs e. parduotuvės registracijos formoje privalote pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Pasikeitus Jūsų asmens duomenims, Jūs privalote nedelsdamas duomenis atnaujinti.

10. Jūs atsakote už visus veiksmus, atliktus naudojantis e. parduotuve.

11. Tam pačiam asmeniui draudžiama registruotis ir naudotis e. parduotuvės teikiamomis paslaugomis keliais vardais.

12. Jūs privalote priimti užsakytas prekes. Jei Jūs, be svarbių priežasčių atsisakote priimti prekes, Jūs privalote padengti prekių pristatymo išlaidas.

13. Jūs įsipareigojate neperduoti tretiesiems asmenims savo registracijos ir prisijungimo duomenų. Jeigu Jūs prarandate prisijungimo duomenis, privalote nedelsiant informuoti UAB „Agrovartai“. UAB „Agrovartai“ neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Jūsų prisijungimo duomenimis iki informavimo momento ir galimybės e. parduotuvės administratoriui pakeisti Jūsų prisijungimo duomenis. Tokiu atveju UAB „Agrovartai“ turi teisę laikyti, kad veiksmus e. parduotuvėje atlikote Jūs.

14. UAB „Agrovartai“ neatsako už jokius trečiųjų asmenų veiksmus, kai tokie asmenys, pasinaudoję Jūsų bankininkystės sistema, sudaro pirkimo – pardavimo sutartis pasinaudodami e. parduotuvės paslaugomis.

III. UAB „Agrovartai“ teisės ir pareigos

15. Jeigu registracijos metu ar vėliau pateikiami melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi prašomi pateikti duomenys, arba Jūs nesilaikote kitų įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, tai UAB „Agrovartai“ turi teisę nedelsiant panaikinti registraciją ir ištrinti Jūsų duomenis arba apriboti Jūsų teisę naudotis e. parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Už Jūsų pateiktų neteisingų duomenų sukeltus padarinius atsakote tik Jūs pats.

16. UAB „Agrovartai“ pasilieka teisę, be išankstinio perspėjimo, sustabdyti arba nutraukti Jūsų registraciją ir naudojimosi e. parduotuvės paslaugomis, jei yra pagrindo manyti, kad Jūs užsiimate neleistina veikla ar kitaip bandote pakenkti e. parduotuvės darbui arba stabiliam veikimui.

17. UAB „Agrovartai“ įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Jums naudotis e. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

18. UAB „Agrovartai“ , susidarius nenumatytoms aplinkybėms negalėdamas Jums pristatyti Jūsų užsakytos prekės, įsipareigoja Jums pasiūlyti analogišką prekę. Jums atsisakius priimti prekės analogą, sumokėtus pinigus grąžinsime per 72 valandas, jeigu Jūs padarėte išankstinį apmokėjimą. 19. Už prekes Jūs galite atsiskaityti naudojantis www.paysera.lt sistema.